Informace k SZK v lednu/únoru 2022

Milé studentky, milí studenti,

zveřejňujeme zde závazné termíny týkající se státních závěrečných zkoušek na Katedře sociologie.

Přihlášení ke SZK 

K státní zkoušce se přihlašujete elektronicky prostřednictvím SIS – viz podrobný Návod k elektronickému přihlášení k SZZK/BZK (http://www.ff.cuni.cz/FF-9690.html).

Odevzdání BP/ DP do 17.12.2021

Termín pro odevzdání BP/DP do SIS byl stanoven na 17. 12. 2021. Hotové práce je potřeba odevzdat elektronicky do SIS a to do data 17.12.2021– viz podrobný návod na https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/zaverecne-prace/

Vzhledem k současným okolnostem není třeba spolu s odevzdáním závěrečné práce do SIS doručit na katedru také její dva výtisky.

Kontrola splněných povinností

Kontrola plnění studijních plánů a povinností před státními závěrečnými zkouškami (BZK/SZK) probíhá elektronicky přes studijní informační systém – viz https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/kontrola-splnenych-povinnosti-uzavreni-studia/

Kontrolu plnění studijních povinností se v každém případě snažte provést co nejdříve a nenechávejte ji na poslední chvíli. Kontrola Vám zřetelně sdělí, zda Vám opravdu scházejí jen ty atestace, o nichž víte, a umožní Vám případné nesrovnalosti řešit s předstihem.

Termín SZK

Přesný termín SZK Vám oznámíme po ukončení přihlašování a kontrole splnění studijních povinností.

V případě otázek se obracejte na Kristínu Papcunovú: kristina.papcunova@ff.cuni.cz

Hodně štěstí.

Typ státní zkoušky SZK –  Bc. SZK –  Mgr.
Termín odevzdání závazné přihlášky ke SZK 14.12.2021 7.12.2021
Termín pro odevzdání finálních verzí prací 17.12.2021 17.12.2021
Termín kontroly splnění studijních povinností před SZK 19.1.2022 12.1.2022
Předběžný termín SZZK (od – do) 31.1.- 11.2.2022 24.1.- 4.2.2022

 

Úvod > Aktuálně > Informace k SZK v lednu/únoru 2022