Článek „Nový přístup vtestování ekvivalence na příkladu měření subjektivního blahobytu“

Článek Nový přístup v testování ekvivalence na příkladu měření subjektivního blahobytu Petry Raudenské a Radky Hanzlové si dává za cíl prozkoumat mezinárodní srovnatelnost škál subjektivního blahobytu použitých v široce využívaných sociálních výzkumů. Autorky předkládají dva druhy přístupů – tradiční přístup konfirmační faktorové analýzy a novější přístup založený na moderní bayesovské statistice.

Článek dostupný online i ke stažení v PDF zde: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/15486/12307

Abstrakt v anglickém jazyce:

Survey-based measures of subjective well-being are more and more often analyzed
cross-culturally. However, international comparison of these measures requires measurement invariance.
Therefore, the major goal of this study was to investigate the cross-country comparability of the five-item
subjective well-being scales used in the International Social Survey Programme (2011,2017). This study applied both the traditional exact and the more recent Bayesian approximate approach to assess whether the subjective well-being scales were measurement invariant. The Bayesian approach detected several non-invariant items that were problematic for cross-national comparison and could be dropped from
the scales. Consequently, measurement invariance was established in all countries for the reduced scales,
allowing researchers to meaningfully compare their latent mean scores and the relationships with other
theoretical constructs of interest. Thus, the study highlighted the advantages of using multiple indicators
and the necessity of measurement invariance testing in subjective well-being research.
Úvod > Aktuálně > Článek „Nový přístup vtestování ekvivalence na příkladu měření subjektivního blahobytu“