Článek “I’ll tell you later on”

Článek Jakuba Mlynáře v prestižním mezinárodním časopise Narrative Inquiry se zabývá analýzou archivních orálněhistorických rozhovorů s lidmi, kteří přežili holocaust. Popisuje dvě základní praktiky, které vypravěči a tazatelé běžně využívají k propojení narativní struktury vyprávění s interakční dynamikou samotného rozhovoru.

Článek je k dispozici zde: https://benjamins.com/catalog/ni.18020.mly

Abstrakt v anglickém jazyce:

This article investigates an interactional phenomenon in which oral history interview participants deal with temporal structure in extended storytelling. It is based on the observation that while narrating a life story, participants routinely use its temporal structure as an organizing principle of the interview. Drawing inspiration from Sacks’ notion of tying devices and Genette’s distinction of prolepsis/analepsis, I have identified two forms of practices that interrelate storytelling sequences in an interview. For the first form, I propose the term analeptic tying: in this practice, turns produced earlier are treated as a resource for the current turn. For the second form, I propose the term proleptic tying, which refers to planned turns of speech that have yet to be produced being treated as a resource. I discuss the proleptic and analeptic tying devices in relation to relevant research in ethnomethodology/conversation analysis, which is the approach taken in this article.

Úvod > Popularizační > Článek “I’ll tell you later on”