Informace k SZK v září 2021

Milé studentky, milí studenti,

zveřejňujeme zde závazné termíny týkající se státních závěrečných zkoušek na Katedře sociologie.

Přihlášení ke SZK do 13. 7. 2021

K státní zkoušce se přihlašujete elektronicky prostřednictvím SIS – viz podrobný Návod k elektronickému přihlášení k SZZK/BZK (http://www.ff.cuni.cz/FF-9690.html).

Odevzdání BP/ DP do 30. 7. 2021

Termín pro odevzdání BP/DP do SIS byl stanoven na 30. 7. 2021. Hotové práce je potřeba odevzdat elektronicky do SIS a to do data uvedeného s předstihem – viz podrobný návod na https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/zaverecne-prace/

Vzhledem k současným okolnostem není třeba spolu s odevzdáním závěrečné práce do SIS doručit na katedru také její dva výtisky.

Bc: Kontrola splněných povinností do 13. 8. 2021

Mgr: Kontrola splněných povinností do 19. 8. 2021

Kontrola plnění studijních plánů a povinností před státními závěrečnými zkouškami (BZK/SZK) probíhá elektronicky přes studijní informační systém – viz https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/kontrola-splnenych-povinnosti-uzavreni-studia/

Kontrolu plnění studijních povinností se v každém případě snažte provést co nejdříve a nenechávejte ji na poslední chvíli. Kontrola Vám zřetelně sdělí, zda Vám opravdu scházejí jen ty atestace, o nichž víte, a umožní Vám případné nesrovnalosti řešit s předstihem.

Termín SZK

Přesný termín SZK Vám oznámíme po ukončení přihlašování a kontrole splnění studijních povinností.

V případě otázek se obracejte na Kristínu Papcunovú: kristina.papcunova@ff.cuni.cz

Hodně štěstí.

 

Typ státní zkoušky SZK –  Bc. SZK –  Mgr.
Termín odevzdání závazné přihlášky ke SZK 13.7.2021 13.7.2021
Termín pro odevzdání finálních verzí prací 30.7.2021 30.7.2021
Termín kontroly splnění studijních povinností před SZK 13.8.2021 19.8.2021
Předběžný termín SZZK (od – do) 1.-3.9. 2021 1.-3.9. 2021
Úvod > Aktuálně > Informace k SZK v září 2021