Letní Katederní semestrálka

Již tradiční setkání nad aktuálním výzkumem doktorandů a akademiků z katedry proběhne online na Zoom 15. června od 17:00.

Prezentovat budou tentokrát studenti vyšších ročníků doktorského studia výstupy svých disertací:

Viktorie Paloušová: Children and Youth Risk Behavior in and around Malls from the Position of Security Guards

(bude prezentováno v češtině)

In the majority of existing studies, the risk behavior of children and youth in and around malls has usually been a by-product rather than their primary focus. The aim of this article is to determine the definition and origin of such behavior from the position of the mall security guards. The study also investigates the ways of resolving these conflict situations. The analysis is based on the discursive psychology of semi-structured interviews with security guards from malls in Czech regional capitals. It turns out that risk behavior is defined by the visiting rules of the malls, but the problem-solving measures may be flexible depending on the actual situation. Respondents also consider the availability of Wi-Fi in malls, the emergence of smartphones and the lack of attention parents pay to minor mall visitors to play a key role in the growth and transformation of this particular issue during the last decade.

Jan Drahoňovský: Postoje odsouzených k instituci vězení v průběhu jejich výkonu trestu

Kvantitativní výzkum postojů odsouzených k důležitým aspektům jejich aktuálního výkonu trestu.Tento předvýzkum jednak navazuje na již klasický výzkum S. Wheelera (1961) a především umožňuje zmapovat výzkumnou půdu pro hlavní výzkum disertace, který je kvalitativní hloubkovou sondou do životního světa odsouzených.

Petr Boháček: Planetární obrana

Vítězslav Kremlík: Social Construction of Climate Risks – Select Text Analysis

(bude prezentováno v češtině)

The following paper provides an analysis of select texts about climate change and discusses the occurring themes in the context of sociological theories. My thesis “Postnormal Climatology and Its Conservative Critics” is about the sociology of risk. It deals with climate change risks where politics meets science.Připojit se můžete zde.

Úvod > Aktuálně > Letní Katederní semestrálka