Průzkum života seniorů v ČR

Hledám kolegy/ně sociology, psychology, statistiky (a nejen ty!), kteří by chtěli v nejbližších týdnech či měsících spolupracovat na rozsáhlém průzkumu, který se týká života seniorů v ČR. Tématem není covid apod., nýbrž způsob života a postoje seniorů k sobě i ke světu, k vlastnímu stáří a stárnutí, vybrané rysy jejich osobnosti, ukazatele osobní pohody (well-being), kvality života, rozmanitých aktivit aj. 

Je připraven rozsáhlý dotazník a plán jeho distribuce výhradně pomocí internetu (dnes to bohužel jinak nejde). Půjde o unikátní a velmi rozsáhlou akci, z níž můžete profitovat volným přístupem ke všem datům. Dále nabízím spolupráci při analýze, vyhodnocení a reportování (společné anebo jen vaše odborné články). A nebudete-li chtít nic z předchozího, tak poskytnu určitou odměnu (a nějakou menší v každém případě, protože vaši spolupráci chci a budu si jí vážit).

Co chybí a poptávám:

– přepis dotazníku do některé dotazovací platformy – zejména https://docs.google.com/formswww.quanda.czhttps://www.vyplnto.cz/ nebo jiné, pokud umožní různé typy otázek a export matice dat v XLSX, SAV apod.

– operace s daty, především hromadné překódování, tvorba jednoduchých indexů

– analýza za použití obvyklých statistických metod (parametrická nebo bayesovská statistika) v prostředí SPSS nebo JASP nebo podobném,

– spolupráce při úpravě výstupů (tabulky, grafy)

Vhodné pro studenty (Bc., Mgr., PhD) i pro odborné asistenty v oborech sociologie, psychologie, gerontologie, marketing, informatika, statistika a další. Neobávejte se, pokud něco z výše uvedeného dosud neznáte.  Nepotřebujete znát sociologii atd., jde o pracovní postupy.

Prosím pište nejdřív na oldrich.cepelka@tima-liberec.cz. Poté normální komunikace. A děkuji!

Oldřich Čepelka

Úvod > Příležitosti > Průzkum života seniorů v ČR