Vzpomínky na Markétu Sedláčkovou

PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. (27. 10. 1976 – 16. 4. 2020)

16. 4. 2021 uplyne rok ode dne, kdy – jak trefně řekla její maminka Ivana – Markéta odešla tak rychle, jako když člověk spěchá na vlak. Možná to je tato náhlost jejího odchodu, která způsobila, že mnozí z nás pořád čekají, že zavolá, napíše, vyjede na svém červeném kole zpoza rohu…Ať tak či onak, chcete-li s námi společně zavzpomínat, využijte prosím možnosti vložit k tomuto textu komentář a napište, co vám utkvělo: setkání, moment, chvíle, věta, detail či příběh ze života či z výuky s Markétou.

Svoje vzpomínky můžete psát přesně měsíc – tedy do 16. 5. 2021, pak bude tato „vzpomínková kniha“ v podobě odkazu přiložena na tuto stránku, která na webu zůstane coby trvalá upomínka. Markéta odešla tam, kam za ní zatím nemůžeme, ale v našich srdcích zůstává, například tak, jak to krásně zachytil její kolega Jiří Vinopal v loňském nekrologu:

Markéta prošla řadou nelehkých životních zkoušek a své zkušenosti a poznání přirozeně přetavovala v pomoc lidem kolem sebe: pozorností, nasloucháním, sdílením názorů, podněcováním, radami… A to, co tímto způsobem pro své okolí vykonala, se nikdy nerozplyne. Zůstává nám zde jako inspirace; jako vzor člověka, který sám sobě i ostatním pozorně naslouchá, aby následně s nadhledem a (někdy záměrně trochu poťouchlým) úsměvem ve tváři, nekompromisně trefil hřebíček přesně na hlavičku.

[bbp-single-topic id=5263]
Úvod > Aktuálně > Vzpomínky na Markétu Sedláčkovou