Seminář k R: něco navíc

V úterý 20. dubna od 15:00 proběhne seminář k R představující dva příspěvky:

Grafy marginálních efektů: I když jsou některé regresní modely jednoduše interpretovatelné pomocí tabulky regresních koeficientů, většina modelů se tímto způsobem interpretuje jen s velkými obtížemi. Naštěstí pro nás existuje elegantní způsob, jak interpretovat regresní modely bez nutnosti spoléhat pouze na tabulkový výčet koeficientů pro jednotlivé proměnné. Řešení nabízí grafy marginálních efektů, které nám umožňují naše modely prezentovat ve vizuální, a často výrazně srozumitelnější, podobě. V této části semináře si ukážeme jak vytvářet grafy marginálních efektů pomocí balíčku ggeffects.

Linear & natural splines: Velké množství vztahů relevantních pro sociologický výzkum má nelineární povahu. Nejběžnějšími způsoby pro modelování nelinearity dnes stále představují jednoduché polynomické funkce (např. kvadratická regrese) a kategorizace numerických proměnných. S těmito postupy je ovšem spojena řada problémů, jako například nerealistické předpoklady o povaze vztahů, ztráta prediktivní síly nebo neschopnost podchytit určité typy nelinearity. Splines představují modernější způsob modelování nelinearity, který je možné stále aplikovat v rámci všem známých lineárních modelů. V této části si ukážeme, jak aplikovat dva typy splinů, lineární a přirozené, pomocí balíčků lsplines a splines.

Seminář proběhne na Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/93224850326 pod vedením Aleše Vomáčky.

Seminář se studentům doktorského studia započítává jako TMS.

Seminář pokrývá látku probíranou v kurzu Applied Regression in R.

Úvod > Aktuálně > Seminář k R: něco navíc