Schůzka pro zájemce o doktorské studium

Ve středu 14. dubna proběhne od 16:30 na Zoomu informační schůzka pro zájemce o doktorské studium na katedře sociologie FF UK. Obsahem informační schůzky bude představení specifik doktorského studia na katedře sociologie FF UK, náplň studia, informace o průběhu přijímacího řízení a představení rámcových očekávání ohledně předkládaného projektu doktorské práce. Na místě bude poskytnut prostor pro dotazy ohledně průběhu přijímacího řízení, studia a projektu. Zájemci, kteří se nebudou moci dostavit, můžou se svými dotazy kontaktovat dr. Lupače.

Odkaz na Zoom je https://cuni-cz.zoom.us/j/5370462246

Původně avizovaný termín 7. dubna se tímto z organizačních důvodů o týden posouvá.

 

 

Úvod > Aktuálně > Schůzka pro zájemce o doktorské studium