Schůzka pro zájemce o doktorské studium

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 proběhne v Celetné 20 v místnosti 211 (bývalá 207) informační schůzka pro zájemce o doktorské studium na katedře sociologie FF UK. Obsahem informační schůzky bude představení specifik doktorského studia na katedře sociologie FF UK, náplň studia, informace o průběhu přijímacího řízení a představení rámcových očekávání ohledně předkládaného projektu doktorské práce. Na místě bude poskytnut prostor pro dotazy ohledně průběhu přijímacího řízení, studia a projektu. Zájemci, kteří se nebudou moci dostavit, můžou se svými dotazy kontaktovat dr. Lupače.

 

 

Úvod > Aktuálně > Schůzka pro zájemce o doktorské studium