Proměny české mediální scény a čtenáři dezinformací

generická obálka časopisu Javnost

V impaktovaném časopise „Javnost – The Public“ vyšel na konci minulého roku článek, který popisuje vývoj české mediální scény, její oligarchizaci a dopady digitalizace na šíření dezinformací. Za využití dat z mezinárodního šetření „Digital News Report “ (organizuje Reuters Institute for the Study of Journalism) nahlíží, kdo jsou v Česku čtenáři dezinformačních webů a jak se liší od čtenářů kvalitních mediálních značek. Jedním ze spoluautorů je dr. Jaromír Mazák z naší katedry. Plný text je dostupný zde.

Úvod > Aktuálně > Proměny české mediální scény a čtenáři dezinformací