Informace k SZK v lednu/únoru 2021

Milé studentky, milí studenti,

zveřejňujeme zde závazné termíny týkající se státních závěrečných zkoušek na Katedře sociologie.

Termín státní zkoušky (od – do) Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
SZK  Bc. 1. 2. – 12. 2. 2021 20. 1. 2021 15. 12. 2020
SZK – Mgr. 25. 1. – 5. 2. 2021 13. 1. 2021 8. 12. 2020

 

Termín pro odevzdání BP/DP do SIS byl stanoven na 17. 12. 2020. Vzhledem k současným okolnostem není třeba spolu s odevzdáním závěrečné práce do SIS doručit na katedru také její dva výtisky. Pokud by v této věci nastaly změny, budeme Vás zavčasu informovat.

O samotném způsobu skládání SZK fakulta v současné době jedná. Jakmile budou známy jasné informace a pokyny, také Vám je zavčasu předáme.

Úvod > Aktuálně > Informace k SZK v lednu/únoru 2021