Pracovní nabídka pro studenty – Etnografický výzkum o COVID-19

Hledáme vhodné kandidáty pro realizaci tříměsíčního etnografického výzkumu v České republice s možností prodloužení na šest měsíců zaměřeného na dopady COVID-19 ve spojitosti se vzestupem populismu v Evropě.
Jedná se o pracovní zapojení do projektu s charakterem částečného úvazku, které je obzvláště vhodné pro magisterské a doktorské studenty antropologie a příbuzných oborů. Kromě samotné participace na projektu a finanční odměny skýtá účast možné publikační příležitosti a možnost využití nasbíraných dat ve vlastním výzkumu. Více informací k samotnému projektu je k nalezení zde.
Od kandidátů se očekává, že:

– mají zkušenosti s offline a online/digitálním etnografickým výzkumem
– mají odborné znalosti z teorie a praxe etnografie
– mluví plynně anglicky a česky
– jsou zvyklí na týmovou práci a dokážou se zapojit do komparativní etnografické analýzy
– představí relevantní výzkumný projekt
Odměna za tři měsíce realizace výzkumného projektu činí 3000 EUR, v případě jeho prodloužení na šest měsíců je pak 6000 EUR.
 
Přihlášky sestávající ze CV a krátkého výzkumného projektu (1 až 2 strany) v anglickém jazyce uchazeči zašlou do 30.10.2020 na amelia@edgeryders.eu a jiri.kocian@fsv.cuni.cz.
Úvod > Aktuálně > Pracovní nabídka pro studenty – Etnografický výzkum o COVID-19