Grant START: Fakultní uzávěrka 18. 10. 2020

Blíží se datum interní uzávěrky studentské grantové soutěže v rámci programu START. Uzávěrka pro podávání projektových žádostí v rámci aplikace IS Věda je 30.10.2020. Projektové žádosti musí zájemci připravit ke kontrole GO FF UK do 18.10.2020.

Úvod > Aktuálně > Grant START: Fakultní uzávěrka 18. 10. 2020