Sdělení vedoucího katedry – 1. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti.

Zdravím Vás při zahájení dalšího akademického roku a přeji Vám i nám, aby proběhl hladce. Jsem si jistý, že i v převažující on-line formě našeho setkávání přinese zimní semestr kromě mnoha nových poznatků a dovedností také spousty užitečných a inspirativních zkušeností.

V návaznosti na dnešní zahájení výuky bych Vám rád sdělil následující praktické věci:

Informace o distanční výuce jednotlivých předmětů ZS jsou zaneseny v jejich sylabech v SIS. Obvykle v kolonce Metody výuky je zde u každého předmětu uvedena přinejmenším forma distančního vzdělávání, platforma on-line výuky, způsob poskytování studijních materiálů a také informace, zda se v souvislosti s distanční výukou mění požadavky na splnění předmětu nebo forma atestace. (Jak se ukázalo, převažující platformou výuky na naší katedře je Zoom a většina kursů má již také oporu v Moodle.)

Vyučující budou mít vypsány konzultační hodiny on-line. V tuto chvíli již známe časy; seznam co nejrychleji doplníme i o linky na konkrétní schůzky v preferovaných on-line platformách a co nejdříve zveřejníme.

Každý týden bude pravidelně k dispozici on-line setkání vedení katedry se studenty, kterého se budeme účastnit přinejmenším já a studijní tajemnice Anna Vostruhová. Termín je nyní stanoven vždy na středu 14:00 – 15:00 a bude probíhat v Zoom (https://cesnet.zoom.us/j/96559635870).

Smyslem těchto setkání je, abyste nám zde sdělovali své připomínky, poznámky, náměty atp. k průběhu semestru. Abychom mohli případné malé problémy řešit včas a dříve, než se z nich stanou problémy velké. Prosím, využívejte toto setkání také ke vznášení obecnějších otázek, které byste jinak psali mně nebo studijní asistentce e-mailem. Věřte, že i přese všechnu naši snahu, e-mailové schránky v těchto časech vůbec nerespektují naše mentální ani fyzické schopnosti;-)

Informace o aktuální situaci a organizačních opatřeních ze strany fakulty sledujte na speciálním fakultním webu: https://koronavirus.ff.cuni.cz/ (o jeho aktualizacích Vám budou chodit e-maily, ale určitě nebude na škodu jej občas prověřit i mimo ně).

Kolegyně, kolegové, předchozí letní semestr byl zajímavým cvičením a vlastně pořád ještě takovým trochu dobrodružstvím. Nyní je situace jiná. Už nejde o krátkodobou odchylku, nýbrž o nastavení plnohodnotného alternativního modelu výuky. Velmi dobře si to uvědomujeme. A velice od Vás proto uvítáme veškerou konstruktivní zpětnou vazbu, která nám pomůže takový model nastavit co nejlépe. Nikdo jiný nám ji totiž nedá.

S přáním všeho dobrého v zimním semestru,

Jiří Vinopal

1. 10. 2020

Úvod > Aktuálně > Sdělení vedoucího katedry – 1. 10. 2020