V ZS 2020 bude otevřen nový kurz: Výzkumný projekt – sociologie médií

Kurs Výzkumný projekt – sociologie médií.

 

Tento kurs je součástí specializace Socializace médií na NMgr stupni a je určen zájemcům o týmově založenou vědeckou analýzu vybrané otázky týkající se masových a nových médií, zpracované do podoby publikovatelného odborného textu. Studenti si projdou celým procesem tvorby odborného textu, od stanovení relevantní výzkumné otázky, přes rešerši literatury, stanovení hypotéz a metody, její realizace s využitím primárních nebo sekundárních dat (obsahová analýza, online šetření, analýza existujících datových souborů, atd.), až po společné psaní textu. Kurs bude realizován zhruba každých 14 dní jako dvousemestrální, se separátním ziskem kreditů v každém semestru (v ZS za teoretickou část a plán metody řešení, v LS za konečný text). Studenti budou pracovat v týmech, jejichž velikost bude dána množstvím zájemců o kurs (očekáváme cca 2-4). Výuka v kursu bude probíhat kolaborativní formou, tj. vyučující bude přímo součástí studentských týmů. Kurs není vhodný pro studenty prvního a druhého ročníku Bc studia, výsledný text nelze využít jako součást absolventské práce. Předchozí absolvování kursů Sociologie médií nebo Společnost a Internet je výhodou, není ale nutnou podmínkou k zápisu do kursu.

 

Zájemci o kurs nechť prosím napíši dr. Lupačovi na petr.lupac@ff.cuni.cz. Při případném překrytí času kursu uvedeném v rozvrhu (úterý od 11:40 do 13:15), lze domluvit jiný, více vyhovující čas. První setkání je zatím plánováno na úterý 13.10.

 

Petr Lupač

Úvod > Výuka > V ZS 2020 bude otevřen nový kurz: Výzkumný projekt – sociologie médií