Sdělení vedoucího katedry – 21. 9. 2020

Milí studenti a studentky,

jsem si jistý, že stejně netrpělivě jako my, sledujete zprávy o výuce v zimním semestru. Věřte, že je nám všem velice líto, že bude výuka probíhat distančně a naše komunikace tak bude omezena na on-line formu. S vyučujícími se na variantu distanční výuky už nějakou dobu připravujeme; ačkoli jsme prozatím samozřejmě úplně nevěděli, na co konkrétně se připravit… V každém případě, naším hlavním cílem je zajistit, aby výuka i náš kontakt s vámi byly danými okolnostmi zasaženy co nejméně.

Rád bych Vám poskytl co nejvíce a co nejkonkrétnějších informací. Bohužel, v řadě oblastí sami nevíme…; a většinou musíme čekat na rozhodnutí v posloupnosti: Vláda – Univerzita – Fakulta. Dokud některá pravidla, podmínky a možnosti nejsou stanoveny vyššími instancemi, nemá smysl vytvářet svá vlastní, katederní. Proto prosím, sledujte aktuální situaci zejména na fakultním webu: https://koronavirus.ff.cuni.cz/. Většinou až teprve po zveřejnění obecného opatření zde, můžeme v rámci katedry v daných mantinelech připravit vlastní řešení.

Je dost možné, že se věci během následujících týdnů ještě několikrát pozmění, nicméně pro tuto chvíli bych Vám chtěl sdělit alespoň následující:

  • Do začátku výuky budou do sylabů všech kursů zimního semestru v SIS doplněny základní informace o způsobu realizace distanční formou (např. platforma pro on-line výuku, forma výuky, podmínky získání atestace, atp.).
  • Do začátku výuky také vyučující vypíší způsob realizace konzultačních hodin.
  • On-line výuka bude probíhat podle rozvrhu, tj. kursy budou v plánované dny a časy.
  • Bude připraven mechanismus pravidelné komunikace s Vámi, aby se na problémy (a nějaké se objeví zcela určitě) přišlo co nejdříve, a co nejdříve jsme je mohli řešit.

Kolegyně, kolegové, čeká nás další obtížné období. Pro nově nastupující studenty prvního ročníku ještě o to obtížnější, že nemají zažité obecné principy studia a administrativy na FF UK. Prosím Vás proto všechny, abyste neváhali se sdělováním problémů a nejasností. Vůbec Vám nedokážu zaručit, že vše půjde vyřešit ke všeobecné spokojenosti, ale musíme se o to alespoň pokusit.

Nepochybuji, že společně se nám podaří vše se ctí zvládnout; a věřím, že nadcházející semestr nám všem přinese i celou řadu užitečných zkušeností.

Jiří Vinopal

  1. 9. 2020
Úvod > Aktuálně > Sdělení vedoucího katedry – 21. 9. 2020