Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů

Rada projektu SVV-ADAKIN vyhlašuje interní soutěž o podporu studentské výzkumné činnosti pro studenty pracovišť FF UK zapojených do programu PROGRES Q15 (tj. kateder psychologie, sociologie, pedagogiky, sociální práce, andragogiky a Ústavu informačních studií a knihovnictví). Soutěž je zaměřena na podporu studentů doktorského studia a studentů navazujícího magisterského studia.

Oblasti podpory

1. Podpora realizace výzkumných projektů

2. Podpora publikace a prezentace výsledků

 

Projekty v předepsané struktuře zasílejte koordinátorovi projektu SVV-ADAKIN, Jiřímu Vinopalovi (jiri.vinopal@ff.cuni.cz) do 2.10.2020.

 

Dotazy k přípravě žádostí směřujte taktéž koordinátorovi.

O podpoře projektů bude rozhodnuto do konce října 2020.

 

Další informace o soutěži a požadavcích naleznete zde.

Úvod > Aktuálně > Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů