Informace k SZK v září 2020 (aktualizace k 26. 6. 2020)

Odevzdávání BP/DP: Odevzdání bakalářské/diplomové práce do SIS katedra stanovila na 30.7. 2020. Fyzické odevzdávání vytištěných prací na katedru je z nařízení fakulty zrušeno. Nutnost vytištěné práce při vlastní obhajobě bude ještě upřesněna.

Konkrétní harmonogram SZK bude studentům, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky, zaslán v průběhu srpna.

Další termíny:

Druh studia Termíny zkoušení (od – do) Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
SZK – Bc 1.9. – 9.9. 2020 14. 8. 2020 14. 7. 2020
SZZK – Mgr 1.9. – 11.9. 2020 20. 8. 2020 14. 7. 2020
Úvod > Aktuálně > Informace k SZK v září 2020 (aktualizace k 26. 6. 2020)