Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka na ETF UK

Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální práce, studijní obor Pastorační a sociální práce; částečný úvazek.

Požadavky:
– Ph.D. nebo zahájené studium PhD.
– magisterské vzdělání v oboru sociologie- zaměření na kvalitativní metodologii
– praxe a publikační činnost v oboru,
– vítán zájem o téma migrace, stáří, médií, sociálního vyloučení, sociálních služeb, není ale podmínkou

Náplň práce:
– výuka kvalitativní metodologie v bakalářském a magisterském programu
– výuka sociologického předmětu v bakalářském programu
– vedení bakalářských a diplomových prací
– vědecká, výzkumná a publikační činnost
– další činnosti odpovídající pracovní pozici dle podmínek Univerzity Karlovy

Nástup od 1. října 2020 (nebo dle dohody).

Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.

Písemnou přihlášku s vlastnoručním podpisem, spolu se strukturovaným profesním životopisem, úředně ověřenými doklady o vzdělání a kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační činnosti a písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zasílejte na adresu: UK ETF, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1 – Nové Město nejpozději do 15. 8. 2020.
Datová schránka ID: piyjab4
podatelna@etf.cuni.cz

Úvod > Příležitosti > Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka na ETF UK