Informace k organizaci semestru, SZK a odevzdávání BP/DP (aktualizace k 30. 4. 2020)

Milé studentky, milí studenti,

přinášíme zde souhrn informací týkajících se studia v probíhajícím LS 2020:

1. Dojde k prodloužení zkouškového období do 31.07. 2020 a v září do 18.09. 2020.

2. Prodloužení výuky v LS 2020 bude o jeden týden.

3. Odevzdávání BP/DP: Odevzdání baklářské/diplomové práce do SIS katedra stanovila na 18. 5. 2020. Fyzické odevzdávání vytištěných prací na katedru je z nařízení fakulty zrušeno. Nutnost vytištěné práce při vlastní obhajobě bude ještě upřesněna.

Další důležité termíny:

Druh studia Termíny zkoušení (od – do) Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní závěrečné zkoušky Bc. + Mgr 8.6. – 19.6. 2020 27.5. 2020 7.5. 2020

 

Případné změny budou komunikovány. Sledujte proto prosím katederní web.

Úvod > Aktuálně > Informace k organizaci semestru, SZK a odevzdávání BP/DP (aktualizace k 30. 4. 2020)