Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů

Rada projektu SVV-ADAKIN vyhlašuje interní soutěž pro studenty pracovišť FF UK zapojených do programu PROGRES Q15 o podporu studentské výzkumné činnosti. Soutěž je zaměřena na podporu studentů doktorského studia a studentů navazujícího magisterského studia.
Studenti mohou podávat žádosti o podporu ve více oblastech současně. Počet žádostí od jednoho uchazeče není omezen, rada projektu bude rozhodovat o udělení podpory pro každou žádost zvlášť. Klíčovým parametrem pro udělení podpory je naplánování publikačního výstupu, který bude (alespoň částečně) připsán projektu SVV-ADAKIN. Přednost budou mít projekty s jasným předpokladem publikačního výstupu a také záměry, které jsou tematicky navázány na přípravu dizertační nebo diplomové práce žadatele.

Projekty v předepsané struktuře zasílejte koordinátorovi projektu SVV-ADAKIN, Jiřímu Vinopalovi (jiri.vinopal@ff.cuni.cz) do 19.4.2020. O podpoře projektů bude rozhodnuto přibližně do poloviny května 2020.

Více informací o oblastech podpory a požadované struktuře návrhu projektu naleznete zde.

Úvod > Aktuálně > Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů