My Street Films: výzva pro zájemce o filmovou tvorbu

Přijměte pozvání na soutěž vzdělávacího projektu My Street Films, který propojuje zájemce o dokumentární tvorbu z řad široké veřejnosti s profesionálními českými dokumentaristy. Každý rok v dubnu je vyhlašen veřejný open-call, kam se zájemci mohou přihlásit se svými filmovými náměty. Lektorská dua Ivo Bystřičan s Violou Ježkovou a Jaroslav Kratochvíl s Bohdanem Bláhovcem vyberou až 16 uchazečů, jimž umožní bezplatnou účast na workshopech, které se konají v Praze a v Brně. Prostřednictvím seminářů a konzultací se účastníci naučí základům dokumentární tvorby s důrazem na dramaturgickou výstavbu filmu. Program se zaměřuje především na schopnost srozumitelné a informované reflexe vybraného tématu, výstižné artikulace myšlenek a schopnost komunikace skrze specifickou formu krátkého dokumentárního filmu. Výsledné snímky automaticky postupují do soutěže My Street Films Award,  jejíž vítěz získá možnost představit svůj film ve festivalové premiéře na MFDF Ji.hlava, a zároveň jsou dostupné mezinárodnímu publiku na VOD portálu Dafilms.com.

Své náměty na krátký film a motivační dopis, obojí v maximálním rozsahu 300 slov, posílejte na info@mystreetfilms.cz do 19. 4. 2020.

Podrobné informace o projektu, harmonogram workshopů, programy seminářů pro širokou veřejnost i přihlašovací formuláře naleznete zde: http://mystreetfilms.cz/

Facebook event zde: https://www.facebook.com/events/1267154430149198/

Open-call ke stažení.

Úvod > Příležitosti > My Street Films: výzva pro zájemce o filmovou tvorbu