Kolokvium „Analýza sítí napříč obory“ (SNA)

Katedra sociologie FF UK ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR a Mezinárodním institutem politologických studií FSS MU si Vás dovolují pozvat na již tradiční kolokvium neformální sítě badatelů a badatelek Czech Network for Social Network Analysis (CNSNA) s názvem „Analýza sítí napříč obory“. Setkání proběhne v pátek 31.1.2020 na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Celetná 20, Praha 1) od 10:00 do 17:00.

Jedná se o další z řady setkání českých (nejen) sociálních vědců a vědkyň, kteří se zabývají analýzou sociálních sítí (SNA) a jejími aplikacemi v řadě oborů. Cílů tohoto setkání je několik – nadále pokračovat v propojování síťových analytiků v českém a slovenském prostředí, sdílet své
znalosti a zkušenosti různých metod i oblastí aplikace SNA a v neposlední řadě se vzájemně seznámit s prací ostatních, inspirovat se a třeba začít i spolupracovat.

Celé kolokvium bude uspořádáno do tří po sobě následujících tematických sekcí zaměřených na teorii, metody a aplikace spojených se SNA. Pokud máte zájem přednést příspěvek, zašlete emailem na adresu tomas.diviak@ff.cuni.cz název příspěvku a jeho stručný abstrakt. Učiňte tak nejpozději do 17.1.2020. Každý příspěvek má časovou dotaci max. 20 minut s následnou diskuzí trvající 10 minut.

Pokud přednést příspěvek nechcete, a i přesto byste se rádi zúčastnili, potvrďte účast na výše uvedený e-mail nejpozději do 24.1.2020.

Další informace o nadcházející události naleznete v pozvánce.

 

Úvod > Aktuálně > Kolokvium „Analýza sítí napříč obory“ (SNA)