Volunteers needed

Organizace InBáze aktuálně hledá dobrovolníky pro pomoc s realizací komunitních aktivit centra, hlavně s doučováním češtiny a organizací programů pro děti.

V programu individuálního doučování češtiny jsou děti různého věku (5 až 18 let) a z různých jazykových skupin. Některé se teprve učí v češtině komunikovat, jiné jsou v ČR několik let a dělá jim problém spíše čtení nebo psaní. Setkávání probíhá jednou týdně na 60 až 90 minut buď v rodině dítěte, nebo v prostorách komunitního centra InBáze. Organizace poskytuje úvodní kurz na téma Čeština jako druhý jazyk, zajišťuje průběžné konzultace s lektorkou a metodičkou doučování a také nabízí řadu materiálů.

programech pro děti se pravidelně pracuje se skupinami mladších (5-11 let) a starších dětí (12-16 let) z řad sociálně, ekonomicky či existenčně znevýhodněných cizinců a Čechů. Dobrovolníci pomáhají koordinátorovi dětských programů s přípravou pravidelných aktivit pro obě skupiny dětí (výtvarné workshopy, výlety do přírody, návštěvy muzeí, divadel, víkendové pobyty, příměstské tábory, Interkulturní klub, Výtvarný Ateliér, klub ClubIn, apod.) i s jejich následnou realizací.

Dobrovolnickou činnost lze uznat jako povinnou studentskou praxi.

V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Vilenu Taraskinou taraskina@inbaze.cz nebo telefonicky +420 733 570 026.
Další informace naleznete v letáku.

Úvod > Příležitosti > Volunteers needed