Esejistická literární soutěž

A2 kulturní čtrnáctideník a kulturně-společenský časopis Kapitál vyhlašují 1. ročník esejistické literární soutěže „Technologizace lásky v 21. století“.

Možná témata:

  • Jak odráží současná populární literatura, beletrie či kultura obecně aktuální proměny v partnerských vztazích vyplývající z všudypřítomnosti digitálních technologií?
  • Jak ovlivňují podobu lásky technologické novinky typu virtuální reality, sexboti či medikalizace pocitů a citů?
  • Jak lásku nově uchopují moderní vědecké metody na poli neurověd, psychologie, sociologie?
  • Jak ovlivňují způsoby výběru partnera sociální sítě a seznamovací aplikace a digitální komunikace obecně?
  • Mohou být technologie využívány třetími stranami k ovlivňování podoby mezilidských vztahů?

Porota složená ze zástupců redakcí Ádvojky a Kapitálu zvolí tři nejúspěšnější soutěžící a jejich eseje budou otištěny v tematickém čísle A2 kulturního čtrnáctideníku Technologizace lásky, které vyjde na konci roku 2019.

Formální požadavky: 

Texty psané česky nebo slovensky v rozsahu 14000–18000 znaků včetně mezer, doplněné jménem autora, názvem a kontaktními údaji – e-mail, telefon, adresa – posílejte do 15. října 2019 v elektronické podobě na adresu: soutez@advojka.cz.

Vítězný esej bude odměněn částkou 10 000 Kč. Další publikované texty budou honorovány a oceněny věcnými dary. Soutěž není věkově omezena.

Časový harmonogram:

15. 6. vyhlášení soutěže

15. 10. ukončení soutěže

15. 11. vyhodnocení

prosinec: tematické číslo A2 Technologizace lásky

Úvod > Příležitosti > Esejistická literární soutěž