Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. : výběrové řízení na pozice do ČSDA

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozice do Českého sociálněvědního datového archivu. Konkrétně jde o pozice specialisty / specialistky zpracování výzkumných dat a manažera / manažerky datových služeb.

Podrobnější informace jsou dostupné na https://www.soc.cas.cz/aktualita/cesky-socialnevedni-datovy-archiv-vypisuje-vyberove-rizeni-na-pozici-specialistaka, respektive na https://www.soc.cas.cz/aktualita/cesky-socialnevedni-datovy-archiv-vypisuje-vyberove-rizeni-na-pozici-manazerka-datovych.

Úvod > Příležitosti > Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. : výběrové řízení na pozice do ČSDA