Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů 2019

Rada programu vyhlašuje interní soutěž pro studenty pracovišť FF UK zapojených do programu PROGRES Q 15 o podporu studentské výzkumné činnosti v kalendářním roce 2019. Soutěž je zaměřena na podporu studentů doktorského studia a studentů navazujícího magisterského studia.
Studenti mohou podávat žádosti o podporu ve více oblastech současně. Počet žádostí od jednoho uchazeče není omezen, rada projektu bude rozhodovat o udělení podpory pro každou žádost zvlášť. Klíčovým parametrem pro udělení podpory je naplánování publikačního výstupu, který bude (alespoň částečně) připsán programu SVV. Přednost budou mít projekty s jasným předpokladem publikačního výstupu a také záměry, které jsou tematicky navázány na přípravu diplomové nebo dizertační práce žadatele.

Projekty v předepsané struktuře zasílejte koordinátorovi, Jřímu Vinopalovi jiri.vinopal@ff.cuni.cz do 2.6.2019.

Dotazy k přípravě žádostí směřujte taktéž koordinátorovi.
O podpoře projektů bude rozhodnuto do konce června 2019.

Více informací o oblastech podpory a struktuře projektu naleznete zde 

Úvod > Aktuálně > Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů 2019