Veřejná diskuse: Práce v Evropské komisi a integrace Evropy

Katedra Sociologie FF UK srdečně zve na přednášku a diskusi s absolventem naší katedry Pavlem Tychtlem. Akce je pořádána v rámci iniciativy Evropské komise “Back to school”. Tématem přednášky je Práce v Evropské komisi a integrace Evropy.

Akce se koná v úterý 30. 4. 14 – 16 hodin
Místo: FF UK, Šporkův palác, Hybernská ul., míst. č. 303

Více informací o přednášejícím se dozvíte zde

Úvod > Aktuálně > Veřejná diskuse: Práce v Evropské komisi a integrace Evropy