Ocenění pro Centrum vizuální historie Malach

Cenu děkana MFF UK za reprezentaci a propagaci za rok 2018 získalo centrum MALACH zpřístupňující vzpomínky na tragické události 20. století.

Cenu převzali koordinátoři centra Malach dr. Jiří Kocián a dr. Jakub Mlynář na plese MFF UK, který se v březnu uskutečnil v paláci Žofín (Foto: Roman Betík)

Jako třetí v Evropě poskytuje Centrum vizuální historie Malach přístup k rozsáhlému digitálnímu archivu americké USC Shoah Foundation. V něm je shromážděno téměř 60 tisíc audiovizuálních nahrávek rozhovorů zachycujících vzpomínky osob, které přežily holokaust a jiné genocidy 20. století.

Česká veřejnost má k unikátní sbírce přístup už téměř deset let. Za tu dobu se centru podařilo navázat spolupráci s řadou českých škol i se zahraničními institucemi, mezi které se nedávno zařadila i americká Yale University. S archivními materiály pracují badatelé a studenti různých oborů, ale také například filmaři. Centrum se tak dlouhodobě zasluhuje jak o rozvoj interdisciplinárního výzkumu, tak o budování pozitivního obrazu MFF UK u široké veřejnosti.

Cenu za reprezentaci a propagaci udílí každoročně od roku 2014 Matematicko-fyzikální fakulta UK, a to jednotlivcům či skupinám. Kromě peněžité odměny ji představuje také unikátní Kleinova láhev. Děkan rozhoduje na základě předchozích nominací a doporučení vzešlého z hlasování propagační komise fakulty.

Původní oznámení na webu MFF UK.

Úvod > Aktuálně > Ocenění pro Centrum vizuální historie Malach