Kriminologická debata o podcastu Matematika zločinu

Dokumentární podcast Matematika zločinu poodhalil v druhé polovině roku 2018 některé kontroverzní aspekty fungování české justice. Reportérka Magdalena Sodomková a dokumentaristka Brit Jensen v pětidílném rozhlasovém seriálu rekonstruují dva zdánlivě nesouvisející případy úmrtí dvou mladých mužů, kteří zahynuli při potyčkách v Praze a Uherském Hradišti. Za jejich smrt byli odsouzeni jiní dva muži s nevalnou pověstí. Hlavním důkazem, který potvrzoval jejich vinu, byl posudek soudního znalce v oboru biomechaniky Jiřího Strause. Autorky podcastu však v reportáži založené na rozhovorech s aktéry obou případů přinášejí v této souvislosti znepokojující zjištění, které otřáslo vírou nejednoho posluchače Matematiky zločinu ve spravedlnost.

Autorky se v seriálu dotkly mnoha témat jako je význam soudních znalců pro fungování české justice, přístup advokátů k nelukrativním klientům, význam předsudků v soudním líčení, problematika udělování trestů nebo důležitost sociálního kapitálu pro reprodukci právnického pole.

O těchto tématech, ale i o průběhu výroby Matematiky zločinu, stejně jako o odmítavém postoji Českého rozhlasu k jejímu odvysílání, můžete pohovořit s jejími autorkami i přizvanými hosty v pátek 29. 3. 2019 od 17:00 na Filozofické fakultě UK v Celetné 20 v učebně č. 139.

Kromě autorek Magdaleny Sodomkové a Brit Jensen účast přislíbili:

  • Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D, bývalý soudní znalec v oboru extremismus (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
  • RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D., forenzní genetik a soudní znalec v oboru genetika (DNA centrum Bulovka a 2. LF UK)
  • JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., zabývající se principy udělování trestů (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

Z kapacitních důvodů (30 míst) vám doporučujeme (ale nenutíme) rezerovovat si své místo v učebně na e-mailu kriminologie.akce@email.cz. Rezervace bude platná pro prvních 30 přihlášených. V případě, že se na akci nedostavíte do 10 minut po jejím začátku, bude vaše rezervace zneplatněna.

Záštitu nad akcí převzala Česká kriminologická společnost a Katedra sociologie FF UK.

Na vaši návštěvu se těší
Petr Kupka (FF ZČU v Plzni), Václav Walach (FF UK v Praze) a Martina Pešková (FF UK v Praze)

Úvod > Aktuálně > Kriminologická debata o podcastu Matematika zločinu