Letní škola vězeňství 2019

Již čtvrtým rokem pořádá spolek Common Law Society působící při Právnické fakultě Univerzity Karlovy Letní školu vězeňství. Ta letos proběhne poslední týden v červnu.

„Letní škola vězeňství sestává z týdenního bloku seminářů a diskuzí s odborníky, kteří se v rámci různých profesí věnují vězeňství. Zájemci tak budou mít možnost se s touto problematikou seznámit z několika úhlů pohledu. Letošní ročník bude zaměřen zejména na vězeňský personál.

O centrálním řízení vězeňské služby, jeho možnosti a limity v ČR bude hovořit ředitel odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR Pavel Horák. Podstatu práce vězeňských psychologů, jakož i jejich pravomoci a postavení ve věznici posluchačům přiblíží vedoucí psycholog VS ČR Václav Jiřička. O neformálním personálu a o druhém životě ve vězení bude povídat Alena Lochmannová z Policejní akademie.

 Účastníci letní školy se mohou těšit i na další přednášky z teorie i praxe vězeňství, například na další zástupce Vězeňské služby ČR, zaměstnance Kanceláře Veřejné ochránkyně práv nebo Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Jejich seznam bude postupně aktualizován na webové stránce letní školy.

 Plánujeme letní školu završit detailní návštěvou věznice; s konkrétní věznicí vyjednáváme.

 Více informací o letní škole, která se koná 23. – 27. června 2019 v Praze, najdete na http://www.lsv.society.cz/, kde jsou aktuálně doplňované informace. Přihlašování je otevřeno do 15. dubna 2019″.

Pozvánka na letní školu zde

Úvod > Příležitosti > Letní škola vězeňství 2019