Termíny SSZk v červnu 2019

Studenti oboru Demografie se sociologií se řídí termíny zveřejněnými Přírodovědeckou fakultou. Zde se jich týká pouze termín zkoušení ze Sociologie.

Bakalářské a magisterské
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 9. 5. 2019
Termín kontroly splnění studijních povinností: 29. 5. 2019
Termín zkoušení bakalářských zkoušek: 10. – 14. 6. 2019
Termín zkoušení magisterských zkoušek: 10. – 21. 6. 2019
Termín odevzdání závěrečných prací: 9. 5. 2019 (do 16:30) 

Dne 9. 5. 2019 budou úřední hodiny od 9 do 12 a od 14:30 do 16:30 hodin.

Náležitosti odevzdaných prací upravuje Průvodce studentů pracemi a především nový předpis o výtiscích odevzdávaných prací.

Práci je nutné odevzdat nejprve elektronicky, teprve poté je možné odevzdat výtisky na katedře.

Úvod > Výuka > Termíny SSZk v červnu 2019