Studentská konference: Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem historické sociologie

Studentská vědecká konference s názvem Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem historické sociologie, kterou pořádá Pracoviště historické sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, se bude konat 14. – 15. června 2019 v Jinonicích.

Konference je příležitost pro doktorské studenty prezentovat výsledky vlastního bádání. Kromě toho konference je také příležitostí k navazování vztahů mezi jednotlivými doktorskými studenty z domácího pracoviště Historické sociologie a pracovišť v ČR a zahraničí. Po konferenci se plánuje následné vydání kolektivní monografie, kde budou vybrané příspěvky na základě recenzního řízení publikované.

Dalším cílem konference je rozvoj historické sociologie jakožto vědní disciplíny, neboť v příspěvcích se autoři budou snažit uplatňovat její přístupy na známá i méně probádaná témata lidských dějin, sociálních procesů a jednání jedinců z hlediska historické sociologie. Budou se řešit také otázky, jak sociální procesy ovlivňují jednotlivce a skupiny, a jak se kolektivní a jednotliví aktéři vyrovnávají se specifickými sociálními procesy a dějinnými zlomy a jak reagují na události. Cílem konference bude také představit nová témata, prameny, metody, problémy a výzkumné okruhy historické sociologie.

Čas a datum konání konference: 14. – 15. června 2019 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze v Jinonicích

V případě zájmu potvrďte svou účast na email hiso.konference2019@gmail.com do 31. května 2019.

Pozvánka v českém jazyce zde.

Invitation letter in English here.

Úvod > Příležitosti > Studentská konference: Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem historické sociologie