Studentská politologická konference Olomouc 2019: Jak vidíme politiku

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečně zve na již pravidelný šestý ročník studentské politologické konference Jak vidíme politiku, která se uskuteční 19. 2. 2019 v Olomouci. Konference je určena pro studenty Bc. a Mgr. (PhD.) oborů politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií, sociologie a dalších příbuzných oborů vyučovaných v České a Slovenské republice. Vítáni jsou též účastníci bez konferenčního příspěvku, kteří se mohou aktivně zapojit do diskuze.

Účast na konferenci Vám přináší jedinečnou příležitost představit témata Vašich připravovaných bakalářských či diplomových prací (či vlastních realizovaných výzkumů) a získat důležitou zpětnou vazbu. Konference samotná Vám dává šanci potkat studenty z jiných pracovišť a navázat nové kontakty. Pro účastníky konference, kteří vystoupí se svým příspěvkem, bude zdarma zajištěn doprovodný program, strava, ubytování a bude proplaceno cestovné.

Svůj zájem a abstrakty příspěvků zasílejte e-mailem na adresu politologie.olomouc@gmail.com do 19. 1. 2019. Délka textu abstraktu je maximálně 300 slov. Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník, obor studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Samotný abstrakt příspěvku by pak měl stručně představit problematiku, které se věnuje, cíl příspěvku, jeho základní teze, metodu analýzy a předpokládané závěry. Autoři mohou vycházet ze zadání svých bakalářských či diplomových prací, nebo z již obhájených prací, případně i z jiných výzkumů, na jejichž realizaci se podílejí či podíleli.

Délka vystoupení na konferenci bude omezena maximálně na 20 minut. Účastníci budou o přijetí příspěvků informováni e-mailem do 28. 1. 2019. 

TÉMATA KONFERENCE

Konferenční příspěvky budou rozděleny do tematických panelů, které budou pokrývat následující oblasti výzkumu:

Česká a Slovenská politika. Příspěvky v tomto panelu budou zaměřeny na českou politiku, tedy problematiku českého ústavního a politického systému, fungování politických stran, financování politických stran, problematiku voleb a volebního chování, dále otázek politického marketingu a volebních kampaní, občanské společnosti či lokální a regionální politiky, atp.

Obecná a komparativní politologie. Příspěvky v tomto panelu budou zaměřeny na následující témata: komparace vybraných součástí politických systémů, problematika demokratického vládnutí, analýza politických, stranických či volebních systémů vybraných států, metodologie komparativního politologického výzkumu, atp.

Evropská unie a evropská politika. Vítány jsou příspěvky na téma Schengenský prostor, krize eurozóny, cesta k politické unii, mechanismy a nástroje fiskální a monetární integrace, příčiny euroskepticismu, (ne)fungování a perspektivy Východního partnerství, prosazování národních zájmů v EU, teoretické aspekty evropské integrace, EU jako globální aktér, EU jako regulátor, aktuální výzvy evropských politik atd.

Mezinárodní vztahy. Příspěvky v tomto panelu by se měly soustředit především na současné výzvy ve světě, k jakým patří: globalizace, terorismus, migrace a další fenomény. Témata lze čerpat také z aktuálně nejdiskutovanějších problémů v mezinárodních vztazích (situace v Sýrii, Jemenu, Ukrajině, izraelsko-palestinské vztahy, mírový proces s FARC v Kolumbii apod.), nebo geopolitické změny v mezinárodních vztazích ve 21. století (moc v rukou několika států, rostoucí vliv nestátních aktérů – mezinárodních organizací, korporací) atd.

V případě specifických témat s nejasným zařazením kontaktujte včas organizátory.

Úvod > Aktuálně > Studentská politologická konference Olomouc 2019: Jak vidíme politiku