Nabídka brigády: tazatel pro výzkum integrace studentů z třetích zemí

V současné době realizuje VÚPSV, v. v. i. projekt „Výzkum vybraných oblastí integrace studentů z třetích zemí studujících vysokoškolské obory na území Hlavního města Prahy, jejichž studium je financováno ze státního rozpočtu ČR“. Cílem projektu je mapovat specifika integrace studentů-cizinců z tzv. třetích zemí (státy mimo EU/EHP) studujících veřejné vysokoškolské obory na území Hlavního města Prahy, jejichž studium je financováno ze státního rozpočtu ČR. Ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK je realizováno dotazníkové šetření cílové skupiny studentů veřejných vysokých škol. Dotazování obsahuje otázky zaměřené na ekonomické podmínky života v ČR, jejich sociální vazby, studium v ČR, jejich projekce budoucího profesního a rodinného života. Jde samozřejmě o šetření striktně anonymní.

Úkolem tazatelů z řad studentů by bylo dle jednotného zadání (kvót) oslovit své spolužáky (cizince z třetích zemí) ať už při kurzech či na kolejích a vyplnit s nimi přibližně 20 minutový dotazník. Za provedení každého rozhovoru mohou získat odměnu až 220,- Kč.

Potenciální zájemci o dotazování se mohou přihlásit na následující adrese:  integrace.studentu@stemmark.cz

Úvod > Příležitosti > Nabídka brigády: tazatel pro výzkum integrace studentů z třetích zemí