Nabídka studia PhD na LF MUNI pro studenty sociologie a managementu

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně nabízí pozice na doktorské studium, které zároveň budou spojené s prací na Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Obě pozice jsou zaměřené na témata spojená s cévní mozkovou příhodou.

Více informací o pozicích:

Téma Implementační výzkum zaměřený na zvýšení využívání evidence-based postupů u pacientů s cévní mozkovou příhodou

Téma Výzkum efektivity simulačního vzdělávání v cévní neurologii

Úvod > Příležitosti > Nabídka studia PhD na LF MUNI pro studenty sociologie a managementu