Prestižní vydavatelství Emerald Publishing publikovalo knihu dr. Lupače

Kniha „Beyond the digital divide“ reviduje dosavadní výzkum digitální propasti (tj. vztahu mezi užíváním Internetu a sociální nerovností) a jeho klíčovou tezi postulující nerovný přístup k Internetu jako nový zdroj sociální nerovnosti. Petr Lupač představuje základní stavební kameny teorie informační společnosti a její současné nejvlivnější verze. Na základě systematického představení dosavadních poznatků v této oblasti identifikuje a kriticky analyzuje šest předpokladů přítomných v převládajícím chápání digitální propasti. Kniha vrcholí navržením nového, kontextuálního přístupu k chápání digitální propasti a promyšlením důsledků tohoto přístupu pro informační politiky, teorii informační společnosti a roli sociální vědy v procesu informatizace. Kniha je aktualizovanou, globální verzí českého vydání, které vyšlo v roce 2015 ve vydavatelství SLON pod názvem Za hranice digitální propasti.

Volně ke stažení je úvodní kapitola.

Mgr. Petr Lupač, Ph.D. působí na FF UK na katedře sociologie od roku 2008, absolvoval výzkumné a vědecké pobyty na University of Liverpool (UK), Kansas State University (USA) a New York University (USA). Věnuje se problematice techniky, nových médií a globalizace. Od roku 2015 působí jako konzultant při přípravě a implementaci Strategie digitální gramotnosti ČR pro roky 2015-2020, je českým zástupcem World Internet Project.

Úvod > Aktuálně > Prestižní vydavatelství Emerald Publishing publikovalo knihu dr. Lupače