Výběrové řízení: POINT (podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově)

Bylo vyhlášeno nové kolo výběrového řízení na stipendia a finanční podporu v rámci programu POINT – Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, přičemž škála podporovaných aktivit byla rozšířena.

  • výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
  • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
  • podpora organizace mezinárodních letních škol, které nemají hospodářskou povahu – organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
  • podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (nevztahuje se na jazykové letní školy)
  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
  • mezinárodní soutěže a mistrovství
  • studentské konference
  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Žádosti se aktuálně podávají v termínu 1. – 31. 10. 2018.

Veškeré podrobnosti naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/podpora-internacionalizace-uk/

Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na e-mail: internacionalizace@cuni.cz.

Úvod > Aktuálně > Výběrové řízení: POINT (podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově)