Stipendium na University Massachusets Amherst 19/20

V rámci spolupráce s univerzitou v Massachusetts Amherst vypisuje Katedra sociologie FF UK na akademický rok 2019/2020 výběrové řízení na stipendia dr. Charlese Marka.

Stipendium je udělováno jednou za dva roky vybranému studentovi nebo studentce Katedry sociologie FF UK na magisterském či doktorském stupni na jednosemestrální nebo dvousemestrální studijní pobyt na University of Massachusetts Amherst v akademickém roce 2019/2020. Při obsazování místa bude preferováno tematické zaměření na některou z oblastí, která je na cílové univerzitě rozvíjena (přehled zde: https://www.umass.edu/sociology/research/research-clusters).

V rámci stipendia jsou hrazeny veškeré výdaje ze strany hostitelské univerzity do výše uvedené v podmínkách. Základní informace o povaze stipendia naleznete zde.  S dotazy se prosím obracejte na Evu Kyselou, případně Lucii Smolařovou, která pobyt v rámci stipendia absolvovala v roce 2016.

Zájemci o získání zašlou do 31. 1. 2019 motivační dopis o svých dosavadních zájmech a studijním/odborném záměru v rámci pobytu  e-mailem Evě Kyselé (eva.kysela[at]ff.cuni.cz).

Úvod > Aktuálně > Stipendium na University Massachusets Amherst 19/20