Nabídka odborné praxe

Hledáme motivované studenty bakalářského a magisterského cyklu se zájmem o kvantitativní výzkum nebo spotřebu energií

Cílem výzkumu je:
1. Zmapovat spotřebu energií v budovách a možnosti úsporných opatření
2. Navrhnout intervence založené na teoriích chování
3. Provést intervence a zhodnotit jejich dopady na spotřebu a úsporné chování

Co vám zapojení do výzkumu přinese?
● Získáte praktické zkušenosti z aplikovaného výzkumu ve spolupráci s komerčním partnerem
● Seznámíte se s výzkumem spotřeby energií (formou field experimentu) a teoriemi chování
● Můžete získat materiál a odborné vedení pro svou diplomovou práci
● Zúčastníte se Co-creation campu v červnu 2019 na Univerzitě v Lublani, kde se budou prezentovat výsledky studentských projektů všech partnerských univerzit (Durham University, VU Amsterdam a University of Ljubljana)
● Získáte kredity za odbornou praxi a pokryjeme vám finanční náklady na účast na Co-creation campu v Lublani

Co účast v projektu obnáší?
● Nemusíte mít žádné předchozí zkušenosti, stačí chuť dozvědět se a naučit něco nového
● Cílem projektu PEOPLE je pomoci studentům získat první praktické zkušenosti z aplikovaného výzkumu
● Pravidelná setkání s řešiteli projektu – účast na jednotlivých krocích případové studie

Pokud vás tato výzva zaujala, napište nám nejpozději do 5. října 2018 na e-mailovou adresu: marketa.braun.kohlova@czp.cuni.cz;
K e-mailu přiložte strukturovaný životopis.

Více informací o projektu na: http://people-project.net/

Kontakt: Markéta Braun Kohlová, Centrum pro otázky životního prostředí, UK, Mobil: 727872496

Úvod > Příležitosti > Nabídka odborné praxe