NA VIDĚNOU II.: CALL FOR RESEARCH PROJECTS

Konference o výzkumu a spolupráci na poli studia obrazu a vizuální kultury

Deadline: 31. 5. 2018

Kontaktní adresa: tereza@fresh-eye.cz

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje druhý ročník konference Na viděnou, jenž navazuje na úspěšné mezioborové setkání uskutečněné v říjnu 2017 (fresh-eye.cz/konference/). Program si klade za cíl přivést dohromady odborníky a badatele z oblasti společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe ke vzájemnému seznámení se s aktuálně rozvíjenými mezioborovými výzkumnými projekty, které se týkají studia obrazu a fenoménů historické i současné vizuální kultury.

Hledáme:

  • interdisciplinární výzkumné projekty k prezentaci v rozsahu 20 minut
  1. v kategorii profesionálního výzkumu (instituce, jednotlivci i výzkumné týmy)
  2. v kategorii doktorských a magisterských výzkumů

Požadujeme:

  • zaslání stručné anotace výzkumného projektu v rozsahu max. 200 slov ( + uvedení názvu projektu, instituce, badatelského týmu a kontaktní osoby)

Konference se uskuteční 17. 10. 2018 v odpoledních a večerních hodinách v Praze. Autoři anotací budou o účasti na programu informováni do 14. 6. 2018. Program konference, včetně osobnosti zahraničního hosta, bude oficiálně zveřejněn k 1. 9. 2018.

V případě dotazů se obracejte na

  • koordinátorku konference Terezu Soldátovou:

tereza@fresh-eye.cz

778 164 506

  • dramaturgyni platformy Fresh Eye Andreu Průchovou

andrea@fresh-eye.cz

737 804 449

Úvod > Příležitosti > NA VIDĚNOU II.: CALL FOR RESEARCH PROJECTS