Nabídka práce – odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na sociologii

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky se zaměřením na sociologii na pracovišti Společenskovědní modul (pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou).

Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů), vedení studentských závěrečných prací a na rozšiřování vědeckovýzkumného potenciálu pracoviště.

Požadavky k výběrovému řízení:

  • Ph.D. v oboru sociologie (popř. těsně před dokončením);
  • zaměření na výuku a výzkum v oblasti sociologie;
  • relevantní publikační činnost v oboru;
  • schopnost přednášet v angličtině;
  • zkušenost s realizací empirického výzkumu (přednostně kvalitativního);
  • předpoklady pro výuku předmětů ze sociologické teorie;
  • pedagogická praxe na VŠ výhodou.

Požadované podklady:

  • motivační dopis představující odbornou specializaci uchazeče/ky;
  • vybraný příklad vlastní badatelské činnosti (článek, kapitola, manuskript);
  • anotace a sylabus 1 kurzu, který by kandidát/ka nabídl/a k výuce v bakalářském stupni studia.

Nástup: od 1. října 2018 nebo dle dohody.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, výběrovým seznamem publikační činnosti, kopií potvrzení (diplomu) o nejvyšším dosaženém vzdělání a výše uvedenými podklady zasílejte nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výběrového řízení, tj. do 13. června 2018 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz

>>> Plné znění inzerátu zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-1944.html

Úvod > Příležitosti > Nabídka práce – odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na sociologii