In Between? NÁBOR 2018

Rozbíhá se nábor do vzdělávacího projektu, ke kterému dala podnět Evropská síť Paměť a solidarita v dubnu 2016. Mladí Evropané prozkoumají historii dvou evropských regionů a během setkání s místními obyvateli projdou rodinné archivy a zdokumentují vzpomínky.

Tentokrát účastníci vyrazí v červenci do Rijeky (Chorvatsko) nebo do Skalice na česko-slovenské hranici. Termín pro zasílání přihlášek do letního kola končí 7. května.

Projekt In Between? je určen pro studenty a nadšence historie, kulturní antropologie, sociologie a audiovizuálního umění ve věku od 18 do 25 let. Účastníci budou pozváni k účasti na mezioborových seminářích (9.-12. července) a na studijních pobytech v jedné z daných lokalit (13.-19. července).

Program seminářů, které se budou konat ve Varšavě, zahrnuje teoretické základy metodologie vedení rozhovorů, zásady práce s kamerou a videodokumentace, základy práce s fotografiemi, zvukovými záznamy, digitalizaci a archivářství. Následně budou účastníci projektu rozděleni do šestičlenných skupin, rozjedou se do měst a pohraničních oblastí, kde stráví dalších 7 dní a povedou vlastní výzkum metodou orální historie. Mladí lidé budou vyhledávat místní osobní příběhy zapsané do multikulturní krajiny vybraných regionů, díky čemuž budou v praxi poznávat prostředky a metody výzkumu a dokumentování minulosti. Takto shromážděné vzpomínky, audio a video nahrávky, fotografie, dopisy i naskenované dokumenty a jiná svědectví každodenního života vytvoří základ pro zpracování zprávy z této výpravy. Materiál bude zpřístupněn místním a mezinárodních archivům, včetně polského Národního digitálního archivu a Virtuálního štetlu (Muzeum dějin polských Židů).

Formulář k přihlášení a Všeobecné podmínky projektu (The Rules Governing the Recruitment of Participants) se nacházejí na internetových stránkách http://www.enrs.eu/inbetween. Hodnoceny budou mj. motivace účastníků k účasti na projektu a jejich ochota a odhodlání ke spolupráci. Podmínkou je znalost angličtiny a jednoho z jazyků daného regionu.

Kontakt:

Karolina Dziełak, koordinátorka projektu In Between? (karolina.dzielak@enrs.eu, +48 22 395 7610)————————

ENRS (Evropská síť Paměť a solidarita) je mezinárodní iniciativa, která si klade za cíl výzkum, dokumentaci a šíření poznatků o dějinách Evropy 20. století a způsobu jejich zapamatování se zvláštním zaměřením na období diktátorských režimů, válek a společenského odporu proti útlaku.


————————

English version here.

Úvod > Příležitosti > In Between? NÁBOR 2018