Konference Mediální (r)evoluce: Média a kultura v digitální době

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP Vás srdečně zve na studentskou konferenci konanou 4.5. 4. 2018 v Olomouci. Konference je určena všem studentům a studentkám doktorského a magisterského studia, ale také bakalářům a bakalářkám, kteří dokončují svou první kvalifikační práci.

Vítány jsou příspěvky věnující se problematice médií, komunikace a současné (pop)kultury v jejich nejširším pojetí, zejména pak takové, které se umně vypořádávají se současnou všudypřítomností nových médií.

Rozsah abstraktů je max. 250 slov, žádáno je připojení medailonku s indikací stupně studia a akademickou profilací.

Deadline pro podání abstraktů je 15. 3. 2018. O přijetí návrhu budete informováni nejpozději do 23. 3. 2018. Návrhy příspěvků zasílejte na adresu: studentska.konference@upmedia.cz

Více informací naleznete na podstránce konference na webu MedKult.

Úvod > Příležitosti > Konference Mediální (r)evoluce: Média a kultura v digitální době