Letní škola vězeňství

Letní škola vězeňství sestává z týdenního bloku seminářů a diskuzí s odborníky, kteří se v rámci různých profesí věnují vězeňství. Zájemci tak budou mít možnost se s touto problematikou seznámit z několika úhlů pohledu. Letošní ročník bude zaměřen zejména na život odsouzených po opuštění výkonu trestu a jejich reintegraci do společnosti.

O koncepci českého vězeňství a roli Generálního ředitelství vězeňské služby bude hovořit ředitel odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR Pavel Horák. Podstatu práce vězeňských psychologů, jakož i jejich pravomoci a postavení ve věznici posluchačům přiblíží vedoucí psycholog VS ČR Václav Jiřička. Koncept otevřených věznic, pilotního projektu v českém vězeňství, představí Lukáš Dirga a Michal Špejra.

Účastníci letní školy se mohou těšit i na další přednášky z teorie i praxe vězeňství, například na další zástupce Vězeňské služby ČR, zaměstnance Kanceláře Veřejné ochránkyně práv nebo Probační a mediační služby. Jejich seznam bude postupně aktualizován na webové stránce letní školy. 

Letní školu završí návštěva věznice Ostrov nad Ohří. V rámci celodenní detailní exkurze budou mít účastníci příležitost v malých skupinách projít četné prostory věznice. Dále budou mít možnost hovořit s dozorci, sociálními pracovníky, speciálními pedagogy a dalšími zaměstnanci, ale také se samotnými odsouzenými. Na závěr prohlídky proběhne debata s ředitelem věznice.“

Více informací o letní škole, která se koná 24. – 28. června 2017 v Praze, najdete na http://www.lsv.society.cz/.

Přihlašování je otevřeno do 15. dubna 2017, leták na akci naleznete zde.

Úvod > Příležitosti > Letní škola vězeňství