Termíny SSZk v červnu

Studenti oboru Demografie se sociologií se řídí termíny zveřejněnými Přírodovědeckou fakultou. Zde se jich týká pouze termín zkoušení ze Sociologie.

Bakalářské i magisterské
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 9. 5. 2018
Termín kontroly splnění studijních povinností: 30. 5. 2018
Termín zkoušení bakalářských 11. – 15. 6. 2018
Termín zkoušení magisterských 11. – 22. 6. 2018
Termín odevzdání závěrečných prací: 17. 5. 2018 (do 16:00) 

 

Úvod > Výuka > Termíny SSZk v červnu