Kniha: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

V nakladatelství Karolinum vyšla nová kniha od Jakuba Mlynáře, Jiřího Šubrta a dalších autorů, která se ptá jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy?

Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením především teoretická, v jednotlivých kapitolách nalezneme množství konkrétních příkladů z reálného světa: od umění a vážení přes čtverylku a hokej až po panenku Barbie či vztah lidí k horám. Kniha ukazuje, že obrazy člověka v různých oborech nejsou zcela nesourodé, ale že naopak umožňují vzájemné obohacení. Nejde o soupeřící „pohledy“ na tentýž předmět zájmu, ale spíše o možnost mezi jednotlivými společenskovědními „hrami“ svobodně volit – s vědomím toho, že každá z nich má nejen své meze a pravidla, ale i svůj vlastní půvab.
Člověk v teoretické perspektivě společenských věd
Mlynář Jakub – Paulíček Miroslav – Šubrt Jiří a kol.
Karolinum 2017
brožovaná, 222 str.
ISBN 9788024636115

Úvod > Aktuálně > Kniha: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd