Seminář: Občanský aktivismus v ČR

Ve středu 20. prosince 2017 od 15:30 hodin se na katedře sociologie FSV UK seminář Mgr. Jaromíra Mazáka na téma „Občanský aktivismus v ČR“.

V příspěvku shrnuje dosavadní výzkum politického aktivismu v Česku (a částečně v ostatních zemích střední a východní Evropy) do čtyř hypotéz či teoretických východisek:
(1) Slabost občanské společnosti jako přetrvávající dědictví komunismu (např. Howard, 2002)
(2) Negativní vliv zahraničního patronátu (např. McMahon, 2002)
(3) Nepřátelskost politické scény vůči neziskovým organizacím (např. Fagan, 2005)
(4) Transakční aktivismus nahrazuje masovou participaci (např. Petrova, Tarrow, 2007, práce Císaře a jeho kolegů)
Poté zkoumá aktuálnost a adekvátnost těchto teoretických východisek za použití empirického materiálu z vlastního výzkumu, který zahrnuje například Rekonstrukci státu; Auto*mat; vybrané zelené organizace; aktivismus v oblasti otevřených dat, kvantitativní data o aktivismu v Česku. Cílem příspěvku je nabídnout komplexní vhled to proměn politického aktivismu v Česku za posledních cca 10 let.

20. 12. 2017, od 15.30 hod.

Učebna J2019, Jinonice, U Kříže 8, Praha 5.

Úvod > Aktuálně > Seminář: Občanský aktivismus v ČR