Nová výzva GA UK

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení 15. kola soutěže Grantové agentury UK, která je určená pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Návrhy projektů je možné podávat počínaje dnem 9. 10. 2017 prostřednictvím aplikace GA UK (https://is.cuni.cz/webapps/).

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Návrhy grantového projektu lze podávat prostřednictvím aplikace nejpozději do 6. 11. 2017.

Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty.

Podrobnější informace o soutěži GA UK naleznete na webu UK zde (http://www.cuni.cz/UK-2446.html).

Všechny zájemce zároveň zveme na informační seminář, který se bude konat 17. 10. 2017 od 17:30 na hlavní budově v místnosti č. 300. Registrace na seminář není nutná, předpokládaná délka semináře včetně prostoru na dotazy je max. 2 hodiny.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se prosím obracejte výhradně na Grantové oddělení FF UK.

Kontaktní osobou je Kornélia Smiešková (kornelia.smieskova@ff.cuni.cz) a Romana Hudousková (romana.hudouskova@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Příležitosti > Nová výzva GA UK