Článek: Pluralita identit v autobiografickém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí

Nový článek Jakuba Mlynáře vychází ze sekundární analýzy archivovaných orálněhistorických rozhovorů s lidmi narozenými v Československu, kteří byli na základě Norimberských zákonů označeni za Židy, Československo opustili a v zahraničí zůstali. Předmětem zájmu jsou způsoby, jak je národní, náboženská, etnická a politická identita během interview vyjadřována jakožto součást zápletky vyprávěného životního příběhu. Druhým zkoumaným tématem je vlastní jazyk jako atribut národní identity v době předválečné, válečné a poválečné.

Článek si můžete přečíst v novém čísle časopisu Historická sociologie zde. Článek je volně ke stažení.

Úvod > Aktuálně > Článek: Pluralita identit v autobiografickém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí